Nasza witryna logowania może przechować niewielką ilość danych w Państwa przeglądarce aby polepszyć komfort użytkowania. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszać ilość danych które trzeba podać przy logowaniach oraz pozyskiwać informację na temat wykorzystania strony, celem jej dalszego ulepszania. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na te działania.
Opublikowano 2023-09-25. Przeczytasz w ok. 5 min.

Nowości w systemie Weles 3 - 25.09.2023

Uprzejmie informujemy, że w systemie Weles 3 w dniu dzisiejszym wprowadzimy nowe funkcjonalności. Lista zmian znajduje się poniżej:

 • Przywróciliśmy w nowym interfejsie kolumnę saldo w zakładce Konta FK
 • Telefony i maile w systemie są teraz w formie aktywnych linków.
 • Dodaliśmy przycisk do kopiowania adresów członków zarządu oraz dDodaliśmy kolumny e-mail, data od i do na liście członków.
 • Dodaliśmy informacje o puli płatności, oraz ilości użytych SMS-ów puli głównej i zasobu. Dodatkowo dodaliśmy datę wysyłki na liście wysyłek.
 • System teraz podpowiada konta kontrahentów w: Menu zasoby > Edytuj kontrahentów, Menu elementy > Konta kontrahentów
 • Dodaliśmy nadrzędną możliwość ustalania stóp odsetkowych dla wszystkich zasobów. Menu Zasoby > menu Elementy > Stopy odsetkowe
 • Wprowadziliśmy rozróżnienie w nazewnictwie zakładek z Materiałami.
 • Można teraz usunąć dostęp dla miszkańców z To MojDom.pl Zaznaczonym właścicielom jest usuwany login, w konsekwencji też dostęp do systemu.
 • Podczas definiowania wysyłki można teraz wpisać inną niż standardowa ilość godzin opóźnienia.
 • Podczas definiowania wysyłki można teraz wybrać skrzynkę inną niż standardowa, która jest określona w zakładce Przypisanie.
 • W oknie Wysyłka SMS/Push, w polu Pula płatności podczas tworzenia wysyłki, dodaliśmy informację o ilości SMS pozostałych do użycia.
 • W oknie łączenie zeskanowanych dodaliśmy nową zakładkę Historia, w niej znajdzie się lista ostatnio zaksięgowanych dokumentów.

W dniu 29.09.2023 o godzinie 10.00 odbędzie się Webinarium, na którym zaprezenujemy wprowadzone zmiany. Już dziś zapraszamy do rejestracji. Rejestracja na webinar dostępna jest TUTAJ

Webinarium będzie nagrywane, a nagranie zostanie udostępnione na portalu wspolnota.edu.pl

Pozdrawiam,

Zespół Weles

Szczegółowy opis zmian:

Zakładka Konta FK i Wydruki > Konta FK - pokazywane salda

Przywróciliśmy kolumnę saldo w zakładce Konta FK

Saldo

Oraz w Wydruki > Zakładka Konta FK

Saldo2

Zakładka Administracja > Kontakty

Telefony i maile są teraz w formie aktywnych linków.

Tel

Dodaliśmy przycisk do kopiowania adresów członków zarządu. Dodaliśmy kolumny e-mail, data od i do na liście członków.

Zarzad

Wysyłka SMS/Push - dodaliśmy więcej informacji o wysyłkach zrealizowanych

Dodaliśmy przycisk do kopiowania adresów członków zarządu. Dodaliśmy kolumny e-mail, data od i do na liście członków.

SMS

Konta kontrahentów > podpowiedzi kont na podstawie przypisań w Importuj wyciąg elektroniczny

System teraz podpowiada konta kontrahentów w: Menu zasoby > Edytuj kontrahentów Menu elementy > Konta kontrahentów Na podstawie przypisań w: Menu funkcje > Importuj wyciąg elektroniczny > Zakładka Przypisanie

Konta

Menu zasoby > Edytuj kontrahentów

Konta

Zbiorcza edycja stóp procentowych do odsetek od zaległości.

Dodaliśmy nadrzędną możliwość ustalania stóp odsetkowych dla wszystkich zasobów. Menu Zasoby > menu Elementy > Stopy odsetkowe Okno wygląda tak samo jak dotychczasowe, nie można tylko ustawiać odsetek ind. na właścicieli. Jeśli w zasobie są ustawione odsetki to mają one pierwszeństwo nad ustawieniami ogólnymi.

Stopy

ToMojDom.pl > Nazewnictwo zakładek z materiałami dla mieszkańca

Wprowadziliśmy rozróżnienie w nazewnictwie zakładek z Materiałami.

TMD

Zaznaczonym właścicielom jest usuwany login, w konsekwencji też dostęp do systemu.

Uzytkownicy

Wysyłka e-mail > Opóźnienie wysyłki mailowej

Podczas definiowania wysyłki można teraz wpisać inną niż standardowa ilość godzin opóźnienia. Pozostawienie pola pustego, ustawia domyślne opóźnienie, ustawiane w zakładce Przypisanie.

mail

Wysyłka e-mail > wybór skrzynki pocztowej przy definiowaniu wysyłki

Podczas definiowania wysyłki można teraz wybrać skrzynkę inną niż standardowa, która jest określona w zakładce Przypisanie.

mail

Wysyłka SMS - informacja o dostępnych SMS

W oknie Wysyłka SMS/Push, w polu Pula płatności podczas tworzenia wysyłki, dodaliśmy informację o ilości SMS pozostałych do użycia.

SMS

Łączenie zeskanowanych > lista ostatnio księgowanych kosztów

W oknie łączenie zeskanowanych dodaliśmy nową zakładkę Historia, w niej znajdzie się lista ostatnio zaksięgowanych dokumentów.

Skany