Nasza witryna logowania może przechować niewielką ilość danych w Państwa przeglądarce aby polepszyć komfort użytkowania. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszać ilość danych które trzeba podać przy logowaniach oraz pozyskiwać informację na temat wykorzystania strony, celem jej dalszego ulepszania. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na te działania.
Opublikowano 2020-11-18. Przeczytasz w ok. 10 min.

Podstawa prawna zmiany

Zmiany zostały wprowadzone na sesji Rady Warszawy w dniu 2020-10-15. Szczegóły wraz z treścią uchwał można poznać na stronie BIP m. st. Warszawy.

Zakres zmian

Uchwały wprowadzają kwotę opłaty na śmieci równej średniomiesięcznemu zużyciu wody z licznika głównego (bez wody ogrodowej nieruchomości z ostatniego 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego pomnożonej przez stawkę 12,73.

Wysokość opłat nie będzie teraz zależała od faktu czy nieruchomość jest zamieszkała w całości czy tylko w części.

W przypadku nieruchomości, gdzie nie ma licznika głównego lub wyliczenie zużycia
nie jest możliwe, przyjmuje się ryczałt 4 m3/os.

Uchwały dotyczą sposobu rozliczania się nieruchomości z miastem, nie wskazują natomiast sposobu rozliczania się nieruchomości z właścicielami lokali

Dużo informacji można uzyskać na stronie m. st. Warszawy dot. gospodarki odpadami.

Sposoby rozliczenia się z właścicielami lokali

Sposób rozliczenia tej opłaty na poszczególnych właścicieli lokali zależy od decyzji zarządu nieruchomości. Poniżej proponujemy 2 schematy takiego rozliczenia wraz ze wskazaniem zalet i problemów, jakie się z nimi wiążą.

Zgodnie z UOwL - wg udziału

Jako, że opłata śmieciowa nie dotyczy indywidualnych lokali, a całego budynku, można ją potraktować jako koszt nieruchomości wspólnej. Przyjmując taką interpretację należałoby obciążać właścicieli lokali zgodnie z ich udziałem w nieruchomości wspólnej.

W takim przypadku łatwo będzie wyliczyć miesięczną stawkę za m2, która dokładnie pokryje koszt związany ze śmieciami. Nie będzie też potrzebne robienie rozliczeń tego składnika jako kosztu.

Wadą tego schematu jest natomiast brak przełożenia obciążenia na faktyczny udział w generowaniu kosztu (mały lokal, który zużywa dużo wody zapłaci mało). Może też rodzić pytania właścicieli dlaczego nie są obciążani wg wody, skoro, wg ich wiedzy, takie teraz obowiązują przepisy.

Zgodne ze zużyciem wody

Jeżeli zarząd nieruchomości będzie chciał zachować proporconalność między obciążeniem właściciela a jego udziałem w generowaniu kosztu, to należy przyjąć schemat obciążenia wg zużycia wody w lokalu. W tym przypadku system naliczeń będzie metodologicznie równoważny podgrzaniu wody.

W tym schemacie powinno się wprowadzić wyliczone z systemu średnie zużycia jako dane w poszczególnych lokalach lub skorzystać z prognoz liczników jeżeli są one wyliczane na podstawie zużyć.

W tym schemacie nie ma konieczności rozliczania liczników. Wyliczone średnie zużycia odpowiadają zużyciom w poprzednich okresach i stanowią właściwą podstawę proporcji. Rozliczenie różnic między licznikiem głównym a licznikami indywidualnymi będzie można wykonać za pomocą mechanizmu rozliczenia kosztów.

Jeżeli chcemy rozliczać w tym schemacie liczniki należy pamiętać, że takie rozliczenie przeniesie proporcję rodziału do zużyć bieżącego okresu, czyli innego niż będący podstawą naliczenia na śmieci.

Procedura przygotowania naliczeń w systemie Weles3

Jeżeli stawki za m2/m3 śmieci nie istnieją jeszcze w systemie należy je dodać z menu Elementy/Nazwy stawek w zakładce Zasoby. Podane poniżej algorytmy można wpisać w menu Zasoby/Edytuj algorytmy w zakładce Administracja przyjmując rozszerzony sposób wprowadzania algorytmów. Wartości stawek można podać w menu Zasoby/Edytuj stawki w zakładce Administracja.

W Welesie dodaliśmy nowy wydruk Średnie zużycia liczników który pozwala wyeksportować dane dot średnich zużyc, któe mogą posłużyć za postawę naliczeń.

Naliczenie wg zużycia wody

Część ryczałtowa algorytmu

Będzie się ona naliczana dla lokali bez liczników oraz ew. z licznikami jeśli nie mają prognozy. Zamiast <licz.os>, <n.śmieci>, <ilość.m3>, <smieci.m3> należy podstawić odpowiedni numer danej/stawki

  • Gdy opłata będzie wg liczby osób: D<licz.os>*S<n.śmieci>*S<smieci.m3>
  • Gdy prognoza będzie zapisana w danej: D<ilość.m3>*S<smieci.m3>
  • Oba warianty łączne: GDY D<ilość.m3> > 0 D<ilość.m3>*S<smieci.m3> INACZEJ D<licz.os>*S<n.śmieci>*S<smieci.m3> KGDY

Część licznikowa algorytmu

Będzie ona naliczana dla lokali które mają licznik z prognozą GDY TYP < 4 (ZW+CW-ZWO)*S<smieci.m3.rozl> KGDY. Jeżeli w systemie nie ma zdefiniowanych typów CW lub ZWO wystarczy je pominąć w tym algorytmie. Jeżeli będziemy rozliczać śmieci rozliczeniem liczników (odradzamy) po stawce wynikowej i mamy na budynku lokale bez liczników, to numer <smieci.m3.rozl> powinien być inny niż <smieci.m3>. W pozostałych przypadkach może to być ta sama stawka. Część licznikową trzeba wprowadzić jako algorytm rozszerzony. Zapis GDY TYP < 4 ... KGDY oznacza aby nie robić rozliczeń liczników.

Naliczenie wg powierzchni/udziału

Stosujemy algorytm D<pow>*S<śmieci.m2>. Zamiast <pow>, <śmieci.m2>, należy podstawić odpowiedni numer danej/stawki.

Pomoc przy wprowadzeniu nowych algorytmów

Zachęcamy do kontaktu z naszym wsparciem w tym temacie. Chętnie podpowiemy, jak zaimplementować wybrany model rozliczania w systemie.