Nasza witryna logowania może przechować niewielką ilość danych w Państwa przeglądarce aby polepszyć komfort użytkowania. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszać ilość danych które trzeba podać przy logowaniach oraz pozyskiwać informację na temat wykorzystania strony, celem jej dalszego ulepszania. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na te działania.
Opublikowano 2023-08-18. Przeczytasz w ok. 5 min.

Nowości w systemie Weles 3 - 18.08.2023

Uprzejmie informujemy, że w systemie Weles 3 w dniu dzisiejszym wprowadzimy nowe funkcjonalności. Lista zmian znajduje się poniżej:

Weles3:

 • Zmieniliśmy prezentacje informacji o ilości nowych zgłoszeń, wątków i odpowiedzi - Zakładka Zgłoszenia i Forum > Informacja o ilości nowych zgłoszeń/wątków/odpowiedzi.
 • Dodaliśmy nową zakładkę - Szukaj
 • Dodaliśmy więcej informacji w zakładce Właściciele - Zakładka Właściciele
 • Udostępniliśmy zbiorcze miejsce z podglądem wyników uchwał - Uchwały > Zbiorcze miejsce z podglądem wyników uchwał
 • Wprowadziliśmy zmiany w prezentacji wyników uchwał - Uchwały> Wyniki w % i pierwotnej wartości.
 • Dodaliśmy dodatkową walidację w naliczeniach - Księgowanie naliczeń > Ostrzeżenie o bazowym TP wcześniejszym niż DK.
 • Dodaliśmy walidację powielania dokumentu - Menu Dokumenty > Dodaj dokument - sprawdzanie powielania wprowadzanego ręcznie dokumentu.
 • Zlikwidowaliśmy oddzielne okna do otwierania i zamykania miesiąca - Zakładka Dekrety > Otwieranie i zamykanie miesięcy w jednym oknie.
 • Przy przekazywaniu wydruków do wysyłki, można teraz zadecydować, czy wydruk ma zostać stworzony momencie zlecania wysyłki czy w momencie faktycznej wysyłki - Okno Wydruki > menu Funkcje > Przekaż do wysyłki
 • Dodaliśmy funkcje, która z poziomu Weles 3 pozwala na przechowywanie dowolnych plików i ich podgląd z systemu - Menu Funkcje > Dysk (Funkcja dostępna w połączeniu z dyskiem Google)

ToMojDom.pl:

 • Zmiany w ToMojDom.pl > Zakładka Rozrachunki > Poprawiliśmy opis odsetek i dodaliśmy możliwość wydruku.
 • Zmieniliśmy sposób dostępu do ToMojDom.pl dla byłych właścicieli lokali.

W dniu 24.08.2023 odbędzie się Webinarium na którym zaprezenujemy wprowadzone zmiany. Już dziś zapraszamy do rejestracji. Rejestracja na webinar dostępna jest TUTAJ

Webinarium będzie nagrywane, a nagranie zostanie udostępnione na portalu wspolnota.edu.pl

Pozdrawiam, Zespół Weles

Szczegółowy opis zmian:

Zakładka Zgłoszenia i Forum > Informacja o ilości nowych zgłoszeń/wątków/odpowiedzi.

W tytule zakładek Zgłoszenia i Forum będzie się teraz pojawiała ilość nowych zgłoszeń/wątków/odpowiedzi. Forum

Nowa zakładka Szukaj

Zlikwidowaliśmy: menu Zasoby > Wyszukiwanie osób menu Funkcje > Wyszukiwanie księgowań te funkcje teraz znajdują się w zakładce Szukaj. Z tej zakładki można od razu wybrać szukany element, klikając Przejdź do. Szukaj

Zakładka Właściciele > przebudowa zakładki, dodanie większej ilości informacji na temat właściciela

W zakładce dodaliśmy dodatkowe przyciski: Lokale i Korespondencja. (w przyszłości pojawią się kolejne) Celem jest stworzenie jednego miejsca z podstawowymi informacjami na temat właściciela. Wlasciciele

Uchwały > Zbiorcze miejsce z podglądem wyników uchwał

Dodaliśmy nową funkcję: Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Uchwały W tym oknie można zapoznać się ze stanem głosowania nad uchwałami we wszystkich zasobach. Jeśli uchwała przekroczy 50% zostanie oznaczona odpowiednim kolorem. Uchwaly Uchwaly1

Uchwały > wyniki w % i pierwotnej wartości.

menu Funkcje > Uchwały > zakładka Wyniki W systemie jest teraz wyświetlana też bazowa wartość, z której jest wyliczana procentowa waga głosu właściciela. UchwalyWyniki

Jest też możliwość pokazania bazowej wartości wyliczenia głosu na elemencie: Wydruki > Zasób > Głosowaniu uchwały UchwalyWyniki2

Księgowanie naliczeń > Ostrzeżenie o bazowym TP wcześniejszym niż DK.

Menu Funkcje > Księguj należności Gdy ustawimy bazowy termin płatności wcześniejszy niż data księgowania to system wyświetli ostrzeżenie. Ksiegowanie

ToMojDom.pl > zakładka Rozrachunki > poprawiono opis odsetek i dodano możliwość wydruku.

W zakładce Rozrachunki poprawiliśmy opis pozycji odsetkowej, dodaliśmy zakres za jaki są naliczone odsetki. Dodatkowo po kliknięciu na pozycje, właściciel może wygenerować wydruk. TMD_Rozrachunki

System sprawdza teraz, czy na wybranym koncie Wn lub Ma, występuje już pozycja z numerem dokumentu wpisanym w polu Dowód. Jeśli występuje wyświetli ostrzeżenie przy polu Dowód. Dokumenty

ToMojDom.pl > dostęp byłych właścicieli.

Wprowadziliśmy poprawkę, teraz były właściciel widzi zakładki Rozrachunki i Lokale. Dzięki temu może sprawdzić stan rozrachunków z wspólnotą. TMD

Zakładka Dekrety > Otwieranie i zamykanie miesięcy w jednym oknie.

Zlikwidowaliśmy oddzielne okna: menu Funkcje > Zamykanie miesiąca FK menu Funkcje > Otwieranie miesiąca FK W ich miejsce dodaliśmy jedno okno: menu Funkcje > Zamykanie/otwieranie miesiąca FK Dekrety Okno: Dekrety

Okno Wydruki > menu Funkcje > Przekaż do wysyłki > zapamiętanie zawartości wydruku

Przy przekazywaniu wydruków do wysyłki, można teraz zadecydować, czy wydruk ma zostać stworzony momencie zlecania wysyłki lub w momencie faktycznej wysyłki. UchwalyWyniki2

Nowa funkcja jest sprzężona z dyskiem Google, utworzy się w nim nowy folder: Weles3 dysk, a pod tym folderem będą tworzone automatycznie foldery wspólnot. Wewnątrz folderów wspólnot panuje dowolność w tworzeniu następnych podfolderów i przenoszeniu plików między nimi. Dysk Dysk Dysk

Nowa funkcja znajduje się w: Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Dysk Dysk

Wewnątrz okna można dodawać pliki, tworzyć foldery. Zapoznać się z podglądem plików. Dysk