Nasza witryna logowania może przechować niewielką ilość danych w Państwa przeglądarce aby polepszyć komfort użytkowania. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszać ilość danych które trzeba podać przy logowaniach oraz pozyskiwać informację na temat wykorzystania strony, celem jej dalszego ulepszania. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na te działania.
Opublikowano 2022-12-13. Przeczytasz w ok. 5 min.

Podstawa zmian

9 grudnia 2021 Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie m. in. w przedmiocie informacji zawartych na rozliczeniach ciepła dla budynku i dla pojedynczego lokalu.

W tym poście przedstawię wymogi informacyjne dla całego budynku.

Zakres zmian

Rozporządzenie w par. 9 określa 3 przypadki:

  • podzielniki ciepła
  • ciepłomierze
  • brak opomiarowania

W zależności od przypadku różni się zakres informacji, które należy podać razem z rozliczeniem dla całego budynku.

Informacja Ciepłomierz Podzielnik Nieopomiarowany
Ilość pobranego ciepła X X X
Ilość zarejestrownanych jednostek przez mierniki w lokalach X X  
Powierzchnia budynku X X X
Ilość ciepła ma 1 m2 powierzchni lokali X X X
Koszt ciepła w rozbiciu na CO i CW X X X
Koszty stałe ciepła X X  
Koszty zmienne ciepła X X  
Stosowane współczynniki X X  
Koszt ciepła na 1 m2 powierzchni lokali X X X
Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych X X X
Informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej X X X
Informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości i metod rozstrzygania sporów X X X

Proponowany sposób realizacji

Wymagany przez rozporządzenie raport nie jest szczególnie trudny. Konieczne jest podanie kosztów ciepła (które będziemy mieli z faktur od ciepłowni lub za paliwo) oraz ilości ciepła (które będziemy mieli z faktur lub możemy wyliczyć z kaloryczności używanego paliwa).

Doszliśmy do wniosku, że realizacja takiego raportu w systemie musiała by być bardzo skomplikowana (aby obsłużyć różne warianty ogrzewania budynków), a przez to trudna w użyciu. Nie miała by też jakiejś konkretnej przewagi nad tabelką z arkusza kalkulacyjnego czy edytora tekstu (praktycznie z obliczeń mamy tu do zrobienia 2 dzielenia przez powierzchnię). Z tego powodu nie planujemy obecnie osobnej funkcji w systemie związanej z tą kwestią.

Informacje do przygotowania takiego raportu samodzielnie można uzyskać z części księgowej systemu oraz z nowego okna rozliczeń ciepła.

Informację o współczynnikach w lokalach można uzyskać za pomocą wydruku “Lista głosowania/obecności” ze wskazaniem danej określającej współczynnik.

Podajemy przykładowe linki do stron:

Jeżeli mają Państwo inne linki, które pasują do tych kategorii, to prosimy o informację. Postaramy się je tu zamieścić, aby wszyscy mogli z nich korzystać.

Prosimy o sugestie

Rozporządzenie jest nowym tematem i nie ma jeszcze utrwalonej wiedzy operacyjnej o jego działaniu. Ta będzie się pewnie tworzyła przez następne lata. Jesteśmy otwarci na Państwa opinie i sugestie związane z naszą implementacją. Prosimy o kontakt przez mail wsparcia weles@e-adm.pl