Nasza witryna logowania może przechować niewielką ilość danych w Państwa przeglądarce aby polepszyć komfort użytkowania. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszać ilość danych które trzeba podać przy logowaniach oraz pozyskiwać informację na temat wykorzystania strony, celem jej dalszego ulepszania. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na te działania.
Opublikowano 2021-01-21. Przeczytasz w ok. 5 min.

Wprowadzone zmiany

Dotychczas po wygenerowaniu dostępu dla właściciela trzeba było samodzielnie skonstruować stosowny wydruk i dostarczyć go do właściciela aby mógł on zacząć korzystać ze swojego podglądu.

Obecnie można już w ustawić automatyczne powiadamianie i nadawanie dostępów. Powiadamianie ustawione jest domyślnie. Automatyczne nadawanie dostępu wymaga ustawienia właściwej opcji.

Jeżeli opcja powiadamiania jest włączona, powiadomienia do właścicieli będą wysyłane nie częściej niż raz na 30 dni i nie wcześniej niż 30 dni od ostatniego logowania właściciela. Powiadomienie będzie zawierało informację o możliwości zalogowania się do systemu oraz link umożliwiający uzyskanie numeru użytkownika (jako potwierdzenie tożsamości trzeba będzie podać swoje imię, zgodne z wpisanym w systemie). Po uzyskaniu umeru użytkownika można skorzystać z odzyskiwania hasła przez mail, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Z punktu widzenia administratora wystarczy włączyć opcję nadawania dostępu i uzupełnić adresy e-mail właścicieli - o resztę zadba już sam system.

Z punktu widzenia właściciela lokalu nie trzeba będzie już pamiętać aby raz na jakiś czas zalogować się do systemu - system będzie sam o tym przypominał.

Harmonogram uruchamiania usługi

Pierwsze wysyłki powiadomień będą realizowane od 2020-02-01. w pierwszym tygodniu będziemy ograniczać ilość realizowanych wysyłek aby móc potwierdzić poprawność działania usługi. Jeżeli nie będzie nieprzewidzianych problemów w kolejnych tygodniach będziemy zwiększać wolumen aż do uzyskania nielimitowanej przepustowości.

Planujemy, że do końca marca każdy z właścicieli z dostępem i adresem e-mail otrzyma od nas pierwsze takie powiadomienie.